Anasayfa Yönetim D. Uluslararası StandartlarDış Ticaret D.Eğitimler Bilgi SistemleriMühendislik & Alt. Enerji Sist.

Rüzgar Enerjisi Danışmanlığı

Elverişli Sahaların Belirlenmesi
Arazi İncelemesi
Jeo-teknik Hizmetler
Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme
Teknoloji Transferi ve Kapasite Arttırımı
Anahtar Teslimi Proje Yönetimi
Çevre Değerlendirmesi
Enerji Planlanması ve Kaynak Analizi
Teknoloji Araştırması, Geliştirme ve Uygulaması
Ürün Testleri , Değerlendirme ve Geliştirme
Pazar Araştırması, Ürünün Değerlendirmesi ve Geliştirme İncelemeleri
Periyodik Yüklemenin Temel Zemini Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Saha İncelemesi ve Fiili İnşaat İçin Çözümler
Neden Rüzgar Enerjisi?
Rüzgar enerjisi boldur. Bilim adamları, Türkiye'de şimdiki toplam elektrik tüketiminin en az iki katının rüzgardan sağlanabileceğini öngörmektedir.
Rüzgar yerlidir. Petrol ve doğal gazdan farklı olarak, rüzgarın ithal edilmesi gerekmediğinden dış ülkelere bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olur.
Rüzgar tükenmezdir. Fosil yakıtlardan veya uranyumdan farklı olarak, rüzgar enerjisi yenilenebilir bir kaynak olup gelecek nesiller ya?am haklarıny azaltmadan kullanabilir.
Rüzgar temizdir. Sera gazı emisyonlarını önlediği gibi fosil yakıtlardan kaynaklanan civa, kükürtdioksit ve azot-oksitler gibi kirleticileri önler, havamızı ve suyumuzu daha temiz ve daha sağlıklı tutar.
Aşağıda rüzgar enerjisi yatırımları için genel iş planı verilmiştir.


A - DANIŞMANLIK
Bora Alternatif Enerji Ltd. Şti., rüzgar enerjisi yatırımlarının çeşitli aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Rüzgar çiftliği kurulmaya aday bölgenin ön değerlendirmesi, veri toplama çalışmaları, fizibilite etüdü gibi çeşitli aşamalarda veya projenin tamamı boyunca Bora Alternatif Enerji Ltd.'in hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
1 - Yer Seçimi
Aday çiftlik sahasına ait mevcut rüzgar verilerinin temin edilmesi (meteoroloji kurumlarından).
Yerel bilgilerin temin edilmesi (yerel halktan ve arazi incelemesinden).
Harita çalışması.
Arazi yapısı çalışması.
Arazi mülkiyetinin araştırılması.
Çevredeki gerilim hatlarının incelenmesi.
Yol durumunun incelenmesi.
Zemin incelemesi.
2 - Rüzgar Ölçümleri ve Meteorolojik Ölçümler; Ölçüm Direkleri
Ölçüm direği kurulacak noktaların ve direk özelliklerinin belirlenmesi.
Ölçüm cihazlarının ve direklerin seçilmesi ve temin edilmesi.
Ölçüm istasyonlarının kurulması.
Ölçümlerin alınması (en az 12 ay süre ile).
Verileri düzenleme ve değerlendirme.
3 - Fizibilite
Kurulacak tesis için kapasite seçimi.
Optimum kurulu güç tespiti.
Ünite sayısı ve kapasitelerinin belirlenmesi.
Türbin tipi ve özelliklerinin belrilenmesi.
Elde edilen verilere dayanılarak, enerji üretiminin ekonomik açıdan yapılabilirliği incelenir.
4 - Proje Takibi


B - RÜZGAR ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ - METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER
Bora Alternatif Enerji Ltd., rüzgar enerjisi yatırımları alanında danışmanlık yapmanın yanısıra rüzgar özelliklerinin ölçümü için gerekli ekipmanı temin ve tesis etme ve verileri toplayıp değerlendirme hizmeti de vermektedir.

1 - Ölçüm Direği için Yer Keşfi
Ölçüm direğinin kurulacağı saha gezilerek ölçüm direkleri için meteorolojik açıdan en uygun yerler, ölçüm direklerinin sayısı, uzunlukları, kullanılacak ölçüm cihazları, ulaşım ve diğer gereklilikler belirlenir. Ölçüm direkleri GSM bağlantılı olacak ise bölgenin GSM kapsama alanı içinde bulunup bulunmadığı araştırılır.

2 - Logger ve Ölçüm Cihazları
Kullanılacak meteorolojik ölçüm cihazlarının türleri, sayısı ve yükseklikleri, ölçüm ihtiyaçlarına göre belirlenir. Şirketimiz, Alman Ammonit firmasının temsilcisi olduğu gibi piyasada mevcut çeşitli cihazlarla da hizmet vermektedir. Ölçüm cihazlarının bedeli, kullanılan ölçüm cihazlarının türüne (anemometre, yön göstergesi, termometre, higrometre, barometre gibi) ve bunların sayısına, markasına ve tipine göre çok değişken olmaktadır. Direk yüksekliğinin de bu bedele etkisi vardır.

3 - Ölçüm Direği ve Tesis Edilmesi
Şirketimiz, müşterinin tercihine ve kurulması öngörülen öçüm istasyonlarının gereklerine göre boru tipi veya kafes tipi ölçüm direği kullanmaktadır. Kafes tipi direklerimiz birçok avantaj içeren bir tasarıma sahip olup şirketimiz tarafından imal ettirilmektedir.

4 - Elektrik / Telefon Hattı Çekilmesi
Ölçüm direğinin kurulacağı yere elektrik ve/veya telefon hattı çekilebilmesi önemli avantajlar sağlar.

5 - Isıtmalı Sistemler
Anemometrelerin ve rüzgar yönü göstergelerinin soğuk hava koşullarında donmasını önlemek için elektrik ile ısıtılması olanaklıdır.

6 - Verilerin Toplanması
Bora Alternatif Enerji Ltd., GSM kullanan veya kullanmayan direklerde veri toplama işini üstlenebilir. Bu veriler en az 12 ay süre ile 24 saat boyunca toplanır ve değerlendirmeye tabi tutulur.

C - METEOROLOJİK (RÜZGAR) ÖLÇÜM DİREKLERİ:
ÜÇGEN KAFES DİREK VE BORU DİREK

Üçgen Kafes Direk
Birçok avantaja sahip özel bir tasarımı olan üçgen kafes direklerimizi Bora Alternatif Enerji Ltd. imal ettirmektedir. Direklerin malzemesine, direği dikmek için gerekli tüm aksesuar ve hafif tip paratoner tesisatı dahildir. Kafes direkler sağlamlık açısından son derece güvenilirdir. Birim ağırlığı boru direklere kıyasla genel olarak daha azdır. Üçgen kafes direkler, 3 metrelik modüllerden oluşmakta ve modüller arası bağlantılar, her üç ayakta bulunan kaplinler ile yapılmaktadır. Eşkenar üçgen kesite sahip direklerde ayaklar arası uzaklık eksenden-eksene 330 mm.'dir. Ayaklar 28 mm. çapında ve 2 mm. et kalınlığında borudan, makas elemanları ise 10 mm. çapında konstrüksiyon çeliğinden imal edilmektedir. Modüller imalattan sonra galvanizlenmekte ve/veya beyaz/kırmızı renkte iki kat boyanmaktadır. Taban plakasına oturan alt modül ile en üst modül özel bir şekile sahiptir. Üst modülde, direğin tam yüksekliğini ayarlamak için 3 m. boyunda uzunluğu ayarlanabilen bir boru bulunmaktadır. Direğin taban plakası beton bir temel içine ankre edilmekte veya demir kazıklar ile yere tespit edilmektedir. Üç yönde uzanan gergi halatları, direk çevresinde hazırlanan beton temellere yerleştirilen ankraj halkalarına veya yere çakılan demir kazıklara bağlanmaktadır.
Avantajları
Sağlam ve hafif yapısı ve kolay taşınabilirliği sayesinde ulaştırma sorununu azaltır.
3 m. boyundaki modüler yapısı ve tepedeki ayar direği sayesinde, 6 m. ile 50 m. arasında yükseklik seçenekleri sunar, çok hassas yükseklik ayarı yapma olanağı verir.
Modüller arasındaki kaplinler sayesinde montajı kolay ve hızlıdır, modern ve teknolojik dizaynı ile sağlam ve güvenilir bir yapı elde edilir, dikme işlemi güvenlikle gerçekleşir.
İmalattan sonra galvaniz ve/veya iki kat boya uygulaması sonucu korozyona karşı uzun süre dayanıklılık sağlar.
Müşteri tarafından imalat denetlenebilir.
Kullanma çeşitliliği vardır; direk gerektiren çeşitli uygulamalarda kullanılabilir; çeşitli aksesuar direğe kolayca ve sağlam şekilde monte edileblir.
Direği dikmek için gerekli tüm aksesuar pakete dahildir.
Değişik boy direkler için, montaj ve dikim işlemlerinin ayırıntılarını ve temel planını açıklayan el kitabı ve yerleşim planı vardır.
Rekabetçi fiyatlara sahiptir.
Tercihe bağlı malzeme ve hizmetler

Direk üzerine tesis edilecek aksesuar için bağlantı elemanları (bumlar, kelepçeler, vb.); standart veya özel imalat.
Taşıma, dikme, bakım ve sökme hizmetleri (direk üzerindeki ölçüm donanımının tesisi dahil).
Montaj için gerekli el aletleri ve sarf malzemesi.
Direk dikimine yardımcı ginpole (boru veya kafes tipi).
Direk tepe ışığı (tercihe göre PV paneli ve fotosel ile donatılmış olarak).
Prefabrik çevre çiti.
Som bakır paratoner: 16 mm. çapında ve 75 cm. boyunda som bakır topraklama ve yakalama çubukları ve 10 mm. çapında som bakır topraklama kablosu.
Aşırı voltaj koruma devresi.

Galvaniz Boru Direk
Direklerin dört yönde dörder adet gergi halatı vardır. Taban plakası demir kazıklar ile yere tespit edilmekte, gergi halatları direk çevresindeki dört noktaya çakılan kazıklara sabitlenmektedir. Aksesuara, ölçüm cihazlarına uygun bumlar, taban plakası, gergi halatları ve klemensler, kazıklar ve hafif tip paratoner tesisatı dahildir.
Ölçüm Direği Müşteri Tarafından Temin Edilecekse
Ölçüm direği müşteri tarafından temin ve tesis edilecek ise, şirketimizin direğe ilişkin olarak bir şema göndermesi ve direğin buna göre hazırlanması gerekmektedir. Böylece, ölçüm cihazlarının doğru yerlere ve sorun çıkmadan montajı sağlanmış olacaktır. Direk zaten mevcut ise direk şemasının şirketimize ulaştırılması gerekecektir.

resimler